Infopagina verzekeringen Deurne

BEDRIJFSTERMINOLOGIE

 
HOMEPAGE TREFWOORD
Assureucon
 

 

VERZEKERINGEN DEURNE

Waar vind je VERZEKERINGEN DEURNE? En wat willen we bedoelen met VERZEKERINGEN DEURNE? U vindt het allemaal op deze informatieve pagina van Assureucon
 

VERZEKERINGEN DEURNE

 

VERZEKERINGEN DEURNE

 

Wat zijn de belangrijkste aspecten van een verzekering (in DEURNE, maar evengoed daarbuiten natuurlijk)?
Volgende beschrijving vindt u gedeeltelijk in Wikipedia:
" Een verzekering of assurantie is een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer. Met een verzekering poogt de verzekerde een risico af te dekken dat hij zelf niet kan of wil dragen.
De verzekering komt tot stand door het sluiten van een verzekeringsovereenkomst:
De kandidaat-verzekeringnemer doet een aanvraag. Hij verstrekt hierbij alle gegevens die op de te sluiten verzekering betrekking hebben. Juridisch gezien is de aanvraag een aanbod van de kant van de kandidaat-verzekeringnemer.
De gegevens worden aan de verzekeraar voorgelegd. Zodra deze de verzekering accepteert, aanvaardt hij het aanbod en is de overeenkomst tot stand gekomen.
Vanaf dat ogenblik zijn beide partijen aan de overeenkomst gebonden (vaak heeft de verzekeraar een bedenktijd opgenomen van 14 dagen. De verzekeringnemer kan dan binnen 14 dagen nog van de verzekering af). De verzekeraar zal de overeenkomst bekrachtigen door de afgifte van een verzekeringspolis."


Voor effectief advies over verzekeringen in de regio DEURNE, kan Assureucon u dus zeker bijstaan.
Iedereen heeft namelijk nood aan bepaalde verzekeringen, ook in DEURNE. Kolum verzekeringsteam is uw makelaar voor verzekeringen in DEURNE.
Bij Assureucon kan u terecht als particulier (voor alle traditionele verzekeringen zoals Brand-, familiale, auto- en andere verzekeringen.)

Ook voor bedrijven uit DEURNE is het aanbod verzekeringen zeer uitgebreid, van een BA uitbating tot de gekende en noodzakelijke VAPZ.

 

Copyright (c) 2015 BEDRIJFSTERMINOLOGIE.BE. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. 7211/SC